Szkolenia zakończone
31 grudnia 2007r.

POSIEDZENIE   KOMITETU  GRANTOWEGO  ODBYŁO  SIĘ  W  DNIU  12 LUTEGO 2008

Listy pań,  które otrzymały granty dostępne  są w Regionalnych Ośrodkach SzkoleniowychSzkolenia w ramach projektu zostały zakończone
nie prowadzimy już rekrutacji.

W projekcie udział brały Panie, które:
  • ukończyły 30 lat
  • posiadały min. średnie wykształcenie
  • były bezrobotne lub planowały zmienić miejsce pracy
   
   wejście